สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักตรวจราชการ   Icon ข้อมูลพื้นฐานด้านการตรวจราชการ Icon คำสั่งการตรวจราชการประจำปีของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
  คำสั่งการตรวจราชการประจำปีของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
เนื้อหา   
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 319/2565 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 319/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 378/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 361/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 343/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
เรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 396/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 328/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 302/2555 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2554 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2553 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2552 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2550 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550
เรื่องแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 16 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4296    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today