กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปน.  
  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปน.   
 
เนื้อหา   
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 8838    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today