เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564
 
[ เข้าสู่เว็บไซต์ ]
สำนักนายกรัฐมนตรี
The Prime Minister's Office