สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ (สพต.) Government Inspection Development Institute
Picture
 
   กำหนดการประกาศผลการรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
 
   หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในระบบการตรวจราชการ
   หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
                        
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today