ข่าวประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง
 
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นชั้น1ของอาคารสามัคคีสโมสร (26/1/2023)  
    อ่านต่อ
Icon  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/1/2023)
    อ่านต่อ
Icon  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของ สกร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/1/2023)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/12/2022)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของ ศบช. โดยวิธีเฉพาะ (7/12/2022)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/12/2022)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/11/2022)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านภายในห้องปฏิบัติงานของ ปนร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9/11/2022)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะราคาการซื้อน้ำดื่มพร้อมบริการจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาพจง (27/10/2022)
    อ่านต่อ
Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูล และจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/9/2022)
    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today