กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
 
Picture

   สำนักงาน ป.ป.ท.
   กรมบัญชีกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 12/2565

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 11/2565

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 10/2565

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 9/2565

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 8/2565


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 6/2565

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 5/2565


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 4/2565


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 3/2565


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 2/2565


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 1/2565


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 12/2564


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 11/2564


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 10/2564


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 9/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 8/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 7/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 6/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 5/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 4/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 3/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 2/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 1/2564

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 12/2563


การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 11/2563

การประชุม ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 10/2563

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การประชุม คณะกรรมการสรรหา ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 2/2564

การประชุม คณะกรรมการสรรหา ค.ต.ป.นร. ครั้งที่ 1/2564


   

     ปฏิทินกิจกรรม
 
   สถิติ
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   สตง.

   สำนักงาน ป.ป.ช.
Picture

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today