หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน 

ประเด็นร้อง (HOT ISSUE) / สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF) / การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE) / สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF) / การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน

ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 11 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 11 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 11 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
สรุปข้อควรรู้ประจำวัน (DAILY BRIEF)
#ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
ประเด็นร้อง (HOT ISSUE)
#ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน
#ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 
  Hits: 46 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ # ศูนย์ COVID-19 ทำเนียบรัฐบาล (12/3/2563)
  จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 (12/3/2563)
  ข่าวหน้ากากอนามัย (13/3/2563)
  ข่าวแรงงาน (13/3/2563)
  มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (18/3/2563)
  ผลการประชุมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้ SC (1/4/2563)
จำนวน 6 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]