หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง    คู่มือ

คู่มือการให้บริการ การให้ความเห็น คำแนะนำทางกฎหมายและระเบียบ
เอกสารแนบ  http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/panidapa/File/handbook.pdf
  Hits: 212 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
  คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน (22/5/2561)
  คู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปน. (24/6/2562)
จำนวน 2 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1 ]