การประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สำหรับเขตตรวจราชการที่ ๑๘
ในวันที่ : 13 มกราคม 2563
   อ่านต่อ
การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สำหรับเขตตรวจราชการที่ 3, 11 และ 15
ในวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการสำหรับเขตตรวจราชการที่ 3, 11 และ 15ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนี   อ่านต่อ
การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1, 7, 13 และ 16
ในวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล   อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล   อ่านต่อ
การลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
ในวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลความคืบหน้าโครงการ   อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในวันที่ : 24 ตุลาคม 2562
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
ตั้งแต่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ : 11 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เข้าร่วประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ในวันที่ : 30 พฤษภาคม 2562
   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในวันที่ : 30 พฤษภาคม 2562
   อ่านต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในวันที่ : 9 เมษายน 2562
   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 250 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]