รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ : 22 ตุลาคม 2562
   อ่านต่อ
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ในวันที่ : 8 สิงหาคม 2562
   อ่านต่อ
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ : 2 กรกฏาคม 2562
   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    อ่านต่อ
ดร. ดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab
ในวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร. ดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธาน   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 1339 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]