รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ : 2 กรกฏาคม 2562
   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    อ่านต่อ
ดร. ดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab
ในวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร. ดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธาน   อ่านต่อ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบใบประกาศเกียรติบ   อ่านต่อ
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ในวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 1337 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]