ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
     

200   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
>> อ่านข่าว สปน.
 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

--
ปรบปรุงข้อมูลเมื่อ 12/3/2562 12.53