รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 63 รอบ 6 เดือน
ในวันที่ : 28 พฤษภาคม 2563
...   อ่านต่อ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ในวันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
...   อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) เพิ่มเติม
ในวันที่ : 10 เมษายน 2563
...   อ่านต่อ
นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ
ในวันที่ : 20 มีนาคม 2563
...   อ่านต่อ
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ : 20 มีนาคม 2563
...   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 1,970 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]