ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2250 5500
 
โทรสาร. 0 2250 5511 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:47:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 417    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today