ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมพลศึกษา   กรมพลศึกษา 

154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2214 0120
  
Website : www.dpe.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:42:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 523    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today