ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันการพลศึกษา   
 


สถาบันการพลศึกษา 

333 ต.หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 0 3805 4235
 
โทรสาร. 0 3805 4223

Website : www.ipe.ac.th
 
Update : 2018-02-13 14:14:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 459    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today