ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย   ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2263 9888
 
โทรสาร. 02 251 9535

Website : www.afet.or.th
 
Update : 2018-02-12 13:13:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 394    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today