ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์    สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 
โทร. 0 2507 7717
 
โทรสาร. 0 2547 5287

Website : http://www.oic.go.th

  Update : 2018-02-12 12:17:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 395    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today