ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา   
 


กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 0 2547 4621-25 สายด่วน 1368
 
โทรสาร. 0 2547 4691 

Website : www.ipthailand.go.th 
 
Update : 2018-02-12 11:33:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 434    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today