ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมทรัพยากรธรณี   กรมทรัพยากรธรณี 

75/10 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
โทร. 0 2621 9603-5
 
โทรสาร. 0 2621 9602

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:20:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 508    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today