ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมควบคุมมลพิษ   


กรมควบคุมมลพิษ 

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 2000
 
โทรสาร. 0 2298 5373 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:09:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 405    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today