ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2265 6500
 
โทรสาร. 0 2265 6511

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 15:04:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 573    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today