ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ  
  สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ   


สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2280 6373
 
โทรสาร. 0 2280 6375

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-08 14:52:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 439    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today