ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2221 1733-4
  
Website : http://www.tdc.mi.th

  Update : 2018-02-07 15:23:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 412    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today