ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กองบัญชาการกองทัพไทย   


กองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2572 1234
 
โทรสาร. 0 2572 1227 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 11:10:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 485    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today