ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมการเงินกลาโหม    


กรมการเงินกลาโหม 

ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กทม. 10200 2. อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (แจ้งวัฒนะ)

47/433 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0 2221 6811 , 0 2980 5800-20
 
โทรสาร. 0 2221 6811, 0 2980 5879 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:30:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 474    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today