ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ   


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2255 5850-7
 
โทรสาร. 0 2651 6483 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:04:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 425    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today