ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1034 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2659 6399
 
โทรสาร. 0 2282 1580

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-07 09:58:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 501    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today