ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล   


คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2200 7888

โทรสาร. 0 2200 7555
  
Website : http://www.dt.mahidol.ac.th
 
Update : 2018-02-06 16:00:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 496    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today