ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 1707-8
 
โทรสาร. 0 2248 3393 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:31:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 467    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today