ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด   


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด 

164/86 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 0 5389 6131
 
โทรสาร. 0 5389 6052

Website : http://www.chiangmaiindustry.org
 
Update : 2018-02-06 11:09:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 468    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today