ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า   


สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2685 3250
 
โทรสาร. 0 2685 3259 

Website : http://www.moc.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:03:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 544    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today