ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)   


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร. 0 5332 8496-8
 
โทรสาร. 0 5332 8494, 0 5332 8229 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:52:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 356    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today