ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  องค์การสวนยาง   


องค์การสวนยาง 

เลขที่ 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80220

โทร. 0 7549 1570-2
 
โทรสาร. 0 7549 1343,339 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:32:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 623    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today