ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทร. 0 2141 4000
 
โทรสาร. 0 2143 9730-1

Website : https://www.nhso.go.th
 
Update : 2018-02-05 09:27:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 539    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today