ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)   


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) 

ชัั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2832 9200
 
โทรสาร. 0 2832 9201

Website : https://www.hsri.or.th
 
Update : 2018-02-02 14:40:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 604    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today