ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2265 8050
  
Website : http://www.pdmo.go.th/
 
Update : 2018-01-31 15:31:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 470    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today