ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

โทร. 0 2273 9020
 
โทรสาร. 0 2273 9168 

Website : http://www.fpo.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:41:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 522    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today