ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง   


มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

1175/2 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเพมหานคร 10800

โทร. 0 2587 9788
 
โทรสาร. 0 2587 9799 

Website : http://www.fpri.or.th
 
Update : 2018-01-31 14:28:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 485    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today