ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง   สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม. 10400

โทร. 0 2126 5800-2402
 
โทรสาร. 0 2273 9780 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-01-31 14:20:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 475    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today