ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน   


ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน 

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2272 5741-4
 
โทรสาร. 0 2272 5288 

Website : http://www.catc.or.th
 
Update : 2018-01-30 15:15:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 539    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today