ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงคมนาคม  บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
  บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   


บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2617 7300
 
โทรสาร. 0 2617 7133, 0 2617 7155 

Website : http://www.bts.co.th
 
Update : 2018-01-30 11:24:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 593    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today