ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงการต่างประเทศ   


กระทรวงการต่างประเทศ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2203 5000 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
   
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2203 5000 
 
โทรสาร. 0 2643 5272 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:15:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

อาคารถนนศรีอยุธยา เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2643 5320,643-5314
 
โทรสาร. 0 2643 5320 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:55:37กรมการกงสุล 

123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02 203 5000-5
  
Website : www.consular.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:05:37กรมพิธีการทูต 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2643 5151-52
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:09:37กรมยุโรป 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5318
 
โทรสาร. 0 2643 5140 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:12:37กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร บี ชั้น 8 (ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2203 5000
 
โทรสาร. 0 2203 5001 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:18:37

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

443 ภนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5250
  
Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-13 13:20:37กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5029
 
โทรสาร. 0 2643 5030

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:22:37กรมสารนิเทศ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2643 5101, 0 2643 5103
 
โทรสาร. 0 2643 5102 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:25:37กรมองค์การระหว่างประเทศ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5072
 
โทรสาร. 0 2643 5071

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:27:37กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5126
 
โทรสาร. 0 2643 5127 

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-13 13:29:37กรมอาเซียน 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5218
 
โทรสาร. 0 2643 5223 

Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-13 13:45:37กรมเอเชียตะวันออก 

443 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2203 5000, 0 2643 5194
 
โทรสาร. 0 2643 5193 

Website : http://www.eastasiawatch.in.th
 
Update : 2018-02-13 13:59:37
 


กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2203 5000-12083
 
โทรสาร. 0 2643 5054 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:03:37

จำนวนทั้งหมด 14 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 804    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today