ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงพลังงาน   


กระทรวงพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2140 6000 
 
โทรสาร. 0 2140 6228 

Website : http://gphone.prd.go.th
    
Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 22-24 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2140 6000 
 
โทรสาร. 0 2140 6228 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 08:56:37กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2794 3000
  
Website : www.dmf.go.th
 
Update : 2018-02-13 09:22:37
 


กรมธุรกิจพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2794 4000
 
โทรสาร. 0 2794 4300 

Website : www.doeb.go.th
 
Update : 2018-02-13 09:25:37


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

17 ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2223 0021-9, 0 2223 2593-5, 0 2222 4102-9
 
โทรสาร. 0 2225 3785 

Website : http//:www.dede.go.th
 
Update : 2018-02-13 09:28:37สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2612 1555
 
โทรสาร. 0 2612 1357

Website : www.eppo.go.th 
 
Update : 2018-02-13 09:31:37การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

โทร. 0 2424 0111, 0 2424 0101
 
โทรสาร. 0 2433 6317

Website : www.egat.co.th
 
Update : 2018-02-13 09:35:37บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2537 2000
 
โทรสาร. 0 2537 3498-9 

Website : www.pttplc.com
 
Update : 2018-02-13 09:37:37บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

สำนักงานใหญ่  555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2140 8999
 
โทรสาร. 0 2140 8900 

Website : www.bangchak.co.th
 
Update : 2018-02-13 09:40:37สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2794 6055
 
โทรสาร. 0 2794 6070 

Website : http://www.efai.or.th
 
Update : 2018-02-13 09:45:37สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2207 3599
 
โทรสาร. 0 2207 3502, 0 2207 3508 

Website : http://www.erc.or.th
 
Update : 2018-02-13 09:57:37สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 

อาคาร B ชั้น 25 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร. 0 2140 6056
 
โทรสาร. 0 2140 6052 

Website :  http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:13:37

จำนวนทั้งหมด 11 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 695    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today