ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6747
 
โทรสาร. 0 2143 8046 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 6747 
 
โทรสาร. 0 2143 8046 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 09:11:37


กรมอุตุนิยมวิทยา 

4353 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0 2399 4566, 0 2399 4568-74, 0 2399 4580, 0 2398 0225-8
 
โทรสาร. 0 2399 4011, 0 2361 3180, 0 2398 9816, 0 2399 4014 

Website : https://www.tmd.go.th
 
Update : 2018-02-07 15:42:37


สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2-4 (โซนทิศเหนือ) 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 7298
 
โทรสาร. 0 2143 8109 

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-07 15:48:37


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ มหานคร 10900

โทร. 0 2575 8172, 0 2575 7562
  
Website : http://www.tot.co.th
 
Update : 2018-02-07 15:56:37


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10002

โทร. 0 2104 3000
 
โทรสาร. 0 2104 3088

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 16:01:37


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

111 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 16:06:37

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 7100
 
โทรสาร. 0 2143 8059

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 08:37:37

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2612 6000
 
โทรสาร. 0 2612 6011-12 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 08:45:37


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21

เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2123 1234
 
โทรสาร. 0 2123 1200 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-08 08:48:37

จำนวนทั้งหมด 9 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 719    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today