ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงกลาโหม   


กระทรวงกลาโหม 

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
โทร. 0 2224 0717 
 
โทรสาร. 0 2224 0703 

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2225 3648 
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-29 08:01:37


กรมเสมียนตรา 

ในศาลาว่าการกลาโหม ถ. สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 8836
 
โทรสาร. 0 2223 3132 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:26:37


กรมการเงินกลาโหม 

ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กทม. 10200 2. อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (แจ้งวัฒนะ)

47/433 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0 2221 6811 , 0 2980 5800-20
 
โทรสาร. 0 2221 6811, 0 2980 5879 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:30:37

กรมพระธรรมนูญ 

ถ.หลักเมือง กทม. 10200

โทร. 0 2224 0041
 
โทรสาร. 0 2225 9700 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 10:44:37


กรมราชองครักษ์ 

กรมราชองครักษ์ ถนนราชวิถี เเขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10303

โทร. 0 2283 2700
 
โทรสาร. 0 2283 2712 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 11:02:37


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 

420/3 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0 2354 8576 , 0 2354 8578, 0 2354 8587-91
 
โทรสาร. 0 2354 8632 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 11:06:37


กองบัญชาการกองทัพไทย 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2572 1234
 
โทรสาร. 0 2572 1227 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-07 11:10:37


หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

2 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

โทร. 0 2193 6072
  
Website : http://afdc-ict.rtarf.mi.th
 
Update : 2018-02-07 11:22:37


กรมยุทธศึกษาทหารบก 

กรมยุทธศึกษาทหารบก41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2241 4068-9, 0 2241 6124-6
  
Website : http://atc-rta.vlcloud.net/
 
Update : 2018-02-07 13:23:37


กองทัพบก 

กองบัญชาการกองทัพบก ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2241 0404
  
Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-07 13:33:37


กองทัพเรือ 

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0 2418 0320
  
Website : https://www3.navy.mi.th
 
Update : 2018-02-07 13:42:37


กองทัพอากาศ 

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2534 6000
  
Website : http://www.rtaf.mi.th/th
 
Update : 2018-02-07 13:47:37


องค์การแบตเตอรี่ 

552 ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0 2393 1623-4, 0 2393 2136-8, 0 2393 2931-4
 
โทรสาร. 0 2399 5181, 0 2361 5554 

Website : http://www.oic.go.th 
 
Update : 2018-02-07 13:55:37


จเรทหารทั่วไป 

113/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 0 2297 8800
  
Website : http://www.bangkok.go.th
 
Update : 2018-02-07 14:11:37


กรมการทหารช่าง 

กรมทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 0 3232 7998
  
Website : http://www.engrdept.com
 
Update : 2018-02-07 14:20:37


สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 

ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 3121
 
โทรสาร. 0 2225 8262

Website : http://www.oic.go.th
  
Update : 2018-02-07 14:37:37


กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 

ค่ายสุรนารี, ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 
โทร. 0 4425 5530
  
Website : http://www2.army2.mi.th/th/
  
Update : 2018-02-07 15:11:37


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2221 1733-4
  
Website : http://www.tdc.mi.th

  Update : 2018-02-07 15:23:37

จำนวนทั้งหมด 18 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 744    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today