ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 628 6352
 
โทรสาร. 02 628 5619 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-26 10:23:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 648    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today