ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   


สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02232 1462-4 สายด่วน 1506
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-01-26 10:11:42
ผู้เข้าเยี่ยมชม 682    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today