ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงมหาดไทย    


กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

      โทร. 0 2222 1201

โทรสาร. 0 2226 4814

Website : http://www.minister.moi.go.th/ 
 
Update : 2019-04-10 09:47:30
หัวข้อย่อย   


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2222 1141-55     โทรสาร. 0 2221 0823 

Website : www.moi.go.th 

E-mail : webteam@moi.go.th 
 
Update : 2018-1-12 15:29:20


กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 0 2221 8150, 0 2226 2810, 0 2221 0151-8

โทรสาร 0 2226 2810

Website : www.dopa.go.th

E-Mail : webmaster@dopa.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร 0 2141 6047,0 2141 6166

Website : www.cdd.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


โทร. 0 2141 5555

Website : www.dol.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2637 3000

Website : www.disaster.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30
 


กรมโยธาธิการและผังเมือง

218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2299 4000 , 0 2273 0860-78, 0 2273 0061

โทรสาร. 0 2273 0895

Website :  www.dpt.go.th 

E-mail : webmaster@dpt.go.th 

Update : 2016-7-19 15:29:30


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2241 9000

โทรสาร. 0 2243 2281

Website : www.dla.go.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


การไฟฟ้านครหลวง

30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2254 9550

โทรสาร. 0 2253 1424

Website : www.mea.or.th

E-mail : webmaster@mea.or.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2589 0100-1 Call Center 1129

โทรสาร. 0 2589 4850-1

Website : www.pea.co.th

E-mail : webmaster@pea.co.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


การประปานครหลวง


400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 Call Center 1125

โทรสาร. 0 2503 9490

Website : www.mwa.co.th,

E-Mail : mwa1125@mwa.co.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


การประปาส่วนภูมิภาค


72 แจ้งวัฒนะ 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร.  0 2551 8101-4  Call Center : 1662

โทรสาร. 0 2552 1549 

Website : www.pwa.co.th

E-mail : pr@pwa.co.th

Update : 2016-7-19 15:29:30


องค์การตลาด


68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2158 0411-4

โทรสาร.0 2158 0417
 
Website : www.market-organization.or.th 
 
Update : 2016-7-19 15:29:30

จำนวนทั้งหมด 12 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1392    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today