สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
 
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ   
     

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
 
   
 
ประเภทตำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู
ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ
ระดับทักษะพิเศษ   ระดับทรงคุณวุฒิ
 
ระดับสูง   ระดับสูง   ๑ แถบใหญ่ ๑แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์
ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน

ระดับเชี่ยวชาญ   ระดับต้น  
ระดับอาวุโส   ระดับชำนาญการพิเศษ   ระดับต้น     ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด
ช่อชัยพฤกษ์
ระดับชำนาญการ  
ระดับชำนาญงาน   ระดับปฏิบัติการ       ๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก
ระดับปฏิบัติงาน         ๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today