สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 124    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today